Primorsko-istarsko područno bratstvo

adresa: Frankopanski trg 12, 51000 Rijeka
Facebook: FramaPIPBF

ime i prezime, bratstvo služba
Lucijana Bilušić,
Frama Rijeka – Trsat
predsjednica
Mario Maričević,
Frama Rijeka – Krnjevo
potpredsjednik
Tina Zekan,
Frama Rijeka – Krnjevo
voditeljica formacije
Andrea Kulundžić,
Frama Rijeka – Krnjevo
tajnica
Marko Matić,
Frama Rijeka – Trsat
blagajnik
fra Tomislav Faletar duhovni asistent OFM-a
Gianna Graziani predstavnica OFS-a za Framu

FRAMA PULA – SVETI ANTUN

Kućna adresa: Varaždinska 2, 52100 Pula
E-mail adresa: framasv.antunpula@gmail.com
Facebook: framasv.antun
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 6


FRAMA RIJEKA – KRNJEVO

Kućna adresa: Ivekovićeva 8, 51000 Rijeka
E-mail adresa: frama.krnjevo@gmail.com
Facebook: framakrnjevo
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika: 6


FRAMA RIJEKA – TRSAT

Kućna adresa: Frankopanski trg 12, 51000 Rijeka
E-mail adresa: framatrsat@gmail.com
Facebook: framatrsat1993
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15
Broj obećanika: 12


FRAMA RIJEKA – ŽABICA

Kućna adresa: Kapucinska 5, 51000 Rijeka
E-mail adresa: andrina.debelic@gmail.com (Andrina Debelić)
Facebook: poveznica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:00
Broj obećanika: 6