Osječko područno bratstvo

e-mail adresa: framaos@gmail.com
Facebook: FramaOPB

ime i prezime, bratstvo služba
Dubravka Hajek,
Frama Našice
predsjednica
Vesna Pavlović,
Frama Vukovar
potpredsjednica
Marija Hardi,
Frama Vukovar
voditeljica formacije
Marina Martinović,
Frama Slavonski Brod
tajnica
Matea Čelik blagajnica
fra Davor Filko duhovni asistent OFM-a
Marko Kapular predstavnik OFS-a za Framu

FRAMA BELIŠĆE

Kućna adresa: Blaženog kardinala Alojzija Stepinca 4; 31551 Belišće
E-mail adresa: frama.belisce@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 20

FRAMA BOROVO NASELJE

Kućna adresa: Lička 23a, p.p. 31; 32010 Vukovar
E-mail adresa: frama.borovo.naselje@live.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 15


FRAMA BOŠNJACI

Kućna adresa: Fra Bernardina Tome Leakovića 8, 32275 Bošnjaci
E-mail adresa: martina.plavsic@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 16


FRAMA ĐAKOVO

Kućna adresa: Kralja Tomislava 22, 31400 Đakovo
E-mail adresa: frama.dj@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:00h
Broj obećanika: 29


FRAMA NAŠICE

Kućna adresa: Kralja Tomislava 1, 31500 Našice
E-mail adresa: frama.nasice.93@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 10


FRAMA OSIJEK – JUG II

Kućna adresa: Paška 35a; 31000 Osijek
E-mail adresa: frama.jug2@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 6


FRAMA OSIJEK – TVRĐA

Kućna adresa: Trg Vatroslava Lisinskog 3; 31000 Osijek
E-mail adresa: framatvrdjaos@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:00h
Broj obećanika: 8


FRAMA OTOK

Kućna adresa: Faličevci 2; 32251 Privlaka
E-mail adresa: framaotok@net.hr
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:30h
Broj obećanika: 10


FRAMA POŽEGA

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 21; 34000 Požega
E-mail adresa: frama.pozega@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 11


FRAMA PRIVLAKA

Kućna adresa: Faličevci 2; 32251 Privlaka
E-mail adresa: frama.privlaka@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: srijedom u 20:00h
Broj obećanika: 9


FRAMA SIKIREVCI

Kućna adresa: Ljudevita Gaja 33; 35224 Sikirevci
E-mail adresa: framasikirevci@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30h
Broj obećanika: 14


FRAMA VUKOVAR

Kućna adresa: Samostanska 5, p.p. 16; 32000 Vukovar
E-mail adresa: framavu@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 13

FRAMA ŽUPANJA

Kućna adresa: Trg hrvatskih branitelja 2, 32270 Županja
E-mail adresa: frama.zupanja@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: utorkom u 20:00h
Broj obećanika: 8


Mjesno bratstvo u obnovi:

FRAMA SLAVONSKI BROD

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 1; 35000 Slavonski Brod
E-mail adresa: framabrod@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h