Osječko područno bratstvo

kućna adresa: Trg Vatroslava Lisinskog 3; 31000 Osijek
e-mail adresa: framaos@gmail.com
Facebook: FramaOPB

Članovi vijeća

ime i prezime, bratstvo služba
Petar Škrobo,
Frama Otok
predsjednik
Marija Lučić,
Frama Sikirevci
potpredsjednica
Nikolina Odobašić,
Frama Osijek-Tvrđa
voditeljica formacije
Gabriel Nikolić,
Frama Otok
tajnik
Antun Vukas,
Frama Vukovar
blagajnik
fra Matija Marijić duhovni asistent OFM-a
fra Dario Mican duhovni asistent TOR-a
fra Željko Klarić duhovni asistent OFMConv.
Marko Kapular predstavnik OFS-a za Framu

FRAMA BELIŠĆE

Kućna adresa: Blaženog kardinala Alojzija Stepinca 4; 31551 Belišće
E-mail adresa: frama.belisce@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:20h
Broj obećanika: 23

FRAMA BOŠNJACI

Kućna adresa: Fra Bernardina Tome Leakovića 8, 32275 Bošnjaci
E-mail adresa: martina.plavsic@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 8


FRAMA ĐAKOVO

Kućna adresa: Kralja Tomislava 22, 31400 Đakovo
E-mail adresa: frama.dj@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:10h
Broj obećanika: 27


FRAMA NAŠICE

Kućna adresa: Kralja Tomislava 1, 31500 Našice
E-mail adresa: frama.nasice.93@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 9


FRAMA OSIJEK – JUG II

Kućna adresa: Paška 35a; 31000 Osijek
E-mail adresa: frama.jug2@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 12


FRAMA OSIJEK – TVRĐA

Kućna adresa: Trg Vatroslava Lisinskog 3; 31000 Osijek
E-mail adresa: framatvrdjaos@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:00h
Broj obećanika: 9


FRAMA OTOK

Kućna adresa: Faličevci 2; 32251 Privlaka
E-mail adresa: framaotok1@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:45h
Broj obećanika: 17


FRAMA POŽEGA

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 21; 34000 Požega
E-mail adresa: framapozega7@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 11


FRAMA SIKIREVCI

Kućna adresa: Ljudevita Gaja 33; 35224 Sikirevci
E-mail adresa: veseli.framas@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30h
Broj obećanika: 15


FRAMA VUKOVAR

Kućna adresa: Samostanska 5, p.p. 16; 32000 Vukovar
E-mail adresa: framavu@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15h
Broj obećanika: 17


FRAMA VUKOVAR – BOROVO NASELJE

Kućna adresa: Lička 23a, p.p. 31; 32010 Vukovar
E-mail adresa: framaborovonaselje@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 6


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA PRIVLAKA

Kućna adresa: Faličevci 2; 32251 Privlaka
E-mail adresa: frama.privlaka@gmail.com


FRAMA SLAVONSKI BROD

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 1; 35000 Slavonski Brod
E-mail adresa: framabrod@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h


FRAMA VINKOVCI – BEZGREŠNO SRCE MARIJINO (BSM)

Kućna adresa: Ulica Alojzija Stepinca 75; 32100 Vinkovci
E-mail adresa: framavk@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: nedjeljom u 20:00h


FRAMA ŽUPANJA

Kućna adresa: Trg hrvatskih branitelja 2, 32270 Županja
E-mail adresa: frama.zupanja@gmail.com