Osječko područno bratstvo

e-mail adresa: framaos@gmail.com
Facebook: FramaOPB

ime i prezime, bratstvo služba
Dubravka Hajek,
Frama Našice
predsjednica
Vesna Pavlović,
Frama Vukovar
potpredsjednica
Marija Hardi,
Frama Vukovar
voditeljica formacije
Marina Martinović,
Frama Osijek – Tvrđa
tajnica
Matea Čelik,
Frama Đakovo
blagajnica
fra Davor Filko duhovni asistent OFM-a
Marko Kapular predstavnik OFS-a za Framu

FRAMA BELIŠĆE

Kućna adresa: Blaženog kardinala Alojzija Stepinca 4; 31551 Belišće
E-mail adresa: frama.belisce@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 20

FRAMA BOROVO NASELJE

Kućna adresa: Lička 23a, p.p. 31; 32010 Vukovar
E-mail adresa: frama.borovo.naselje@live.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 15


FRAMA BOŠNJACI

Kućna adresa: Fra Bernardina Tome Leakovića 8, 32275 Bošnjaci
E-mail adresa: martina.plavsic@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 16


FRAMA ĐAKOVO

Kućna adresa: Kralja Tomislava 22, 31400 Đakovo
E-mail adresa: frama.dj@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:00h
Broj obećanika: 29


FRAMA NAŠICE

Kućna adresa: Kralja Tomislava 1, 31500 Našice
E-mail adresa: frama.nasice.93@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 10


FRAMA OSIJEK – JUG II

Kućna adresa: Paška 35a; 31000 Osijek
E-mail adresa: frama.jug2@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 12


FRAMA OSIJEK – TVRĐA

Kućna adresa: Trg Vatroslava Lisinskog 3; 31000 Osijek
E-mail adresa: framatvrdjaos@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:00h
Broj obećanika: 8


FRAMA OTOK

Kućna adresa: Faličevci 2; 32251 Privlaka
E-mail adresa: framaotok@net.hr
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:30h
Broj obećanika: 17


FRAMA POŽEGA

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 21; 34000 Požega
E-mail adresa: frama.pozega@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 11


FRAMA SIKIREVCI

Kućna adresa: Ljudevita Gaja 33; 35224 Sikirevci
E-mail adresa: framasikirevci@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30h
Broj obećanika: 14


FRAMA VUKOVAR

Kućna adresa: Samostanska 5, p.p. 16; 32000 Vukovar
E-mail adresa: framavu@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 17

FRAMA ŽUPANJA

Kućna adresa: Trg hrvatskih branitelja 2, 32270 Županja
E-mail adresa: frama.zupanja@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: utorkom u 20:00h
Broj obećanika: 8


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA PRIVLAKA

Kućna adresa: Faličevci 2; 32251 Privlaka
E-mail adresa: frama.privlaka@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: srijedom u 20:00h


FRAMA SLAVONSKI BROD

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 1; 35000 Slavonski Brod
E-mail adresa: framabrod@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h