Hrvatsko nacionalno bratstvo

e-mail adresa: framahr@gmail.com

Članovi nacionalnog vijeća

ime i prezime, bratstvo služba
Ana Matić,
Frama Zagreb – Majka Božja Lurdska
predsjednica
Luka Grgić,
Frama Zagreb – Sveti Duh
potpredsjednik
Ante Čičak,
Frama Rijeka – Trsat
voditelj formacije
Marta Cestar,
Frama Zagreb – Majka Božja Lurdska
tajnica
Martina Anđić,
Frama Zagreb – Majka Božja Lurdska
blagajnica
s. Marina Pranjić,
MB Dubrava – BZ BDM
predstavnica OFS-a u Nacionalnom vijeću Frame
predsjednica Primorsko-istarskoga područnog bratstva
Ivana Ćurić,
Frama Split – Gospa od Zdravlja
predsjednica Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva
Ivana Radan,
Frama Šibenik – Šubićevac
predsjednica Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva
Magdalena Novosel,
Frama Zagreb – Sveti Duh
predsjednica Zagrebačkoga područnog bratstva
Mato Mićan,
Frama Đakovo
predsjednik Osječkoga područnog bratstva
fra Marko Neretljak član Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata (TOR)
fra Josip Stanković član Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata (OFMCap.)
fra Filip Pušić član Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata (OFMConv.)
fra Franjo Vuk predsjedatelj Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata (OFM)